Indlæg til nyhedssiden

Send dit indlæg til nyhedssiden i en mail ved at trykke på ovenstående knap.

Brugen af resultatkort

Når du skal udfylde resultatkortet, er det nemmest at placere cursoren i det første/øverste felt som skal udfyldes. Udfyld feltet, og ryk derefter til nye felter med;

<TAB> fremad/nedad
<SHIFT><TAB> tilbage/opad