Forbindelse til os:
Connect With Us on Facebook. Connect With Us on Twitter

Anbefalet læsning

Delegeretmøde 2022

Delegeretmøde 2022 og ændrede vedtægter


Fredag den 6. maj afholdtes i Allerød det ordinære delegeretmøde 2022 i 8. hovedkreds. Indkaldelse, referat og det omfattende bilagsmateriale kan læses her på hjemmesiden.

Delegeretmødet vedtog enstemmigt en række ændringer af vedtægterne, som bestyrelsen havde foreslået. Desuden var der en lang diskussion om holdturneringens struktur, som bestyrelsen efterfølgende vil beslutte ud fra klubbernes input.

Formandens beretning, regnskab og budget blev vedtaget enstemmigt.

 

Dokumenter i tilknytning til mødet

Indkaldelse

Formandsberetning
Holdturneringslederens beretning
Ungdomslederens beretning

Årsregnskab 2021
Budget 2022

Ny holdturneringsstruktur

Bestyrelsens forslag
Solrøds forslag
Frederiksværks forslag

Vedtægtsændringer

De gældende vedtægter
Ændringsforslag
Nye vedtægter

Mødereferat

Referat