Indlæg til nyhedssiden

Send dit indlæg til nyhedssiden i en mail ved at trykke på ovenstående knap.

Nyheder


 

Holdreglement og turneringskomité

9. januar 2024

Reglementet for 8. hovedkreds’ holdturnering er nu opdateret for sæsonen 2023-2024. Det er sendt til klubbernes formænd og kan også ses her på hjemmesiden.

Der er nedsat en turneringskomité for turneringen:
- Jakob Werner, Allerød (fmd.)
- Reto Utiger Sørensen, Sjælsø
- Peter Willer Svendsen, Hillerød

 

Lån af live-udstyr

10. oktober 2023

8. hovedkreds har brætter, brikker og ure, som kan lånes til live-streaming af holdkampe, større turneringer m.m. Vi har indgået en aftale med Helsingør Skakklub om, at de opbevarer materiellet og står for udlån.
Ønsker man at låne udstyret, kontakter man Helsingør senest to uger inden, det skal bruges. Og gerne før, da først til mølle-princippet gælder, hvis flere klubber ønsker at bruge udstyret samtidig.
Man afhenter udstyret hos Helsingør Skakklub tirsdag kl. 18.00 og afleverer det samme sted efter brug den følgende tirsdag kl. 18.00.

 

Nyt på hjemmesiden

5. oktober 2023

8. hovedkreds har fået ny holdturneringsleder. Torben Winther Jensen erstatter Lars Erik Linderod.

Bestyrelsens årsberetning er blevet suppleret med Årsberetning for ungdom.

 

Opdaterede støtteordninger og retningslinjer for økonomisk støtte

21. september 2023

Bestyrelsen har på sit møde den 14. september vedtaget at opdatere retningslinjerne for økonomisk støtte, og hvad der kan søges støtte til. Blandt andet er der nu et fast beløb i tilskud til de hold, der kvalificerer sig til pokalfinalestævnet gennem 8. hovedkreds.

Gode råd og retningslinjer for tilskud fra 8. hovedkreds

Støtteordninger i 8. hovedkreds

 

Referat af ordinært delegeretmøde 2023

Fredag den 16. juni afholdtes 8. hovedkreds’ ordinære delegeretmøde 2023 hos Allerød Skakklub. Referat og bilag er tidligere udsendt direkte til klubformændene og kan nu også læses her på siden.

Referat af delegeretmøde 2023
Formandsberetning
Kassererens beretning, årsrapport 2022
Holdturneringslederens beretning
Budget 2023


Indkaldelse til delegeretmøde 2023

9. maj 2023

Der indkaldes hermed til ordinært delegeretmøde i 8. hovedkreds. Delegeretmødet afholdes
Tid: fredag 16. juni 2023 kl. 19.30
Sted: Allerød Skakklub, Skovensvej 4, 1. sal, 3450 Allerød.

Dagsorden er efter vedtægterne og fremgår af bilaget (se dagsordnen).

Bemærk, at forslag til delegeretmødet skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse, jf. vedtægterne.

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på, at der skal vælges en ny holdturneringsleder, da Lars Erik Linderod ikke ønsker genvalg. Vi har udarbejdet en stillingsbeskrivelse (se bilag) og opfordrer interesserede til at melde sig på banen, gerne i god tid inden delegeretmødet. Yderligere oplysninger om posten kan fås hos Lars Erik Linderod og undertegnede.

Skaklige hilsner
Jakob Werner
Formand, 8. hovedkreds


Nordsjælland Weekend EMT 2023 den 6.-8. januar

15. november 2022

 

Allerød Skakklub, DSU og 8. Hovedkreds indbyder til 5 runders koordineret EMT i weekenden 6.-8. januar
2023. Turneringen er efterfølgeren til den traditionsrige NSU-turnering og byder på optimale spilleforhold i
alle klasser. Der live-streames fra topbrætterne.

Læs hele invitationen med beskrivelse af bl.a. turneringsform og tilmelding.


Indberetning af styrkelister og holdledere

Det er blevet tid til at indberette styrkelister (holdopstillinger) og holdledere. Du kan finde en vejledning til dette i menuen: "Turneringer/Holdturnering/Indtastning af styrkeliste og holdleder".

 

Sådan søger I økonomisk støtte fra hovedkredsen

19. september 2022

Der er flere muligheder for som klub at søge om tilskud til skaklige aktiviteter – enten direkte fra hovedkredsen, direkte fra DSU eller fra DSU gennem hovedkredsen.
Det er bestyrelsens oplevelse, at mange klubber enten ikke kender til mulighederne eller ikke forstår, hvordan man søger støtteordningerne. Derfor har vi i bestyrelsen udarbejdet dels et dokument med en oversigt over mulighederne, dels et dokument med retningslinjer for ansøgning sammen med nogle gode råd. I samme dokument er angivet en simpel procedure for hver tilskudsordning.

Vi ønsker dermed at gøre det lettere for klubberne at søge tilskud, samtidig med at der kommer ensartede retningslinjer og mere transparens omkring støttemulighederne.
Bestyrelsen vedtog de nye retningslinjer på sit møde tidligere på måneden. Samtidig besluttede vi, at ansøgninger primært vil blive imødekommet, hvis de direkte eller indirekte fremmer den lokale skak i Nordsjælland, Roskilde-området og på Bornholm.
Vi håber, at klubbernes bestyrelser vil tage godt imod mulighederne og ser frem til at modtage flere ansøgninger i fremtiden.

Se Støtteordninger for 8. hovedkreds.

Se Gode råd og retningslinjer for tilskud fra 8. hovedkreds.

 

Junior Grandpix turneringer

5. september 2022
Så kommer udkastet til retningslinjer/reglement for de kommende juniorgrandprix-turneringer, som vi meget gerne skulle have afviklet flere af, i løbet af denne sæson.
Udkastet er lavet med kraftig inspiration fra KSU, og de retningslinjer, som de indførte fra sidste sæson.
Juniorgrandprix-turneringerne i denne udformning skulle meget gerne kunne rumme, de helt nystartede ungdomsmedlemmer, og de lidt mere øvede, men uden den store turneringserfaring. Det er et vigtigt aspekt i fastholdelsen af ungdomsmedlemmer, at vi i fællesskab får skabt gode og sjove oplevelser for dem. Det er blandt andet det turneringerne gerne skulle give deltagerne.
Har I kommentarer/forbedringer til forslaget hører jeg meget gerne fra jer.
Ellers er det bare om at komme på banen, og melde sig som arrangør. Jo før jo bedre!
Jeg er selvfølgelig klar med hjælp og support, hvis I som klub syntes det virker som en stor udfordring.
Selv om I ikke selv har mange ungdomsmedlemmer i klubben, er det en fremragende måde at skaffe klubben omtale, at arrangere ungdomsturneringer. Det giver i de fleste tilfælde meget lettere adgang til medier, og dermed skaffe positiv omtale af klubben. Og jeg er klar med den hjælp, der skal til!
Ser frem til at høre alle jeres konstruktive tilbagemeldinger!

Venlig Hilsen Peter Willer Svendsen - Ungdomsleder 8. hovedkreds.

 

Holdturneringsreglement 2022-23

5. september 2022
Reglementet for holdturneringen er blevet tilpasset hovedkredsens nuværende struktur. Læs holdturneringsreglementet 2022-23.

 

Årsrapport 2021

14. juni 2022
Årsrapporten med regnskab for 2021 kan læses hér.

 

Delegeretmøde 2022

12. juni 2022
Den 6. maj blev der afholdt delegeretmøde i 8. hovedkreds. Et par af de store punkter på dagsordenen var vedtægtsændringer og holdturneringen. Læs de indkomne forslag og beslutninger.