Indlæg til nyhedssiden

Send dit indlæg til nyhedssiden i en mail ved at trykke på ovenstående knap.

Delegeretmøde 2023 og ny holdturneringsleder


Der indkaldes hermed til ordinært delegeretmøde i 8. hovedkreds. Delegeretmødet afholdes
Tid: fredag 16. juni 2023 kl. 19.30
Sted: Allerød Skakklub, Skovensvej 4, 1. sal, 3450 Allerød.

Dagsorden er efter vedtægterne og fremgår af bilaget (se dagsordnen).

Bemærk, at forslag til delegeretmødet skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse, jf. vedtægterne.

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på, at der skal vælges en ny holdturneringsleder, da Lars Erik Linderod ikke ønsker genvalg. Vi har udarbejdet en stillingsbeskrivelse (se bilag) og opfordrer interesserede til at melde sig på banen, gerne i god tid inden delegeretmødet. Yderligere oplysninger om posten kan fås hos Lars Erik Linderod og undertegnede.

Skaklige hilsner
Jakob Werner
Formand, 8. hovedkreds

Dokumenter i tilknytning til mødet

Dagsorden
Holdturneringsleder i 8. hovedkreds 

Referat af delegeretmøde 2023
Formandsberetning
Kassererens beretning, årsrapport 2022
Holdturneringslederens beretning
Budget 2023